MOTO PESANTREN

المحافضة على القديم الصالح و الأخذ بالجديد الأصلح

“Memelihara khazanah lama yang baik dan mengambil pembaharuan yang lebih baik.”